Garantievoorwaarden

Onverminderd de wettelijke garantie van twee jaar geniet elke klant van een productgarantie van 3 jaar of 36 maanden op nieuwe artikelen. Deze garantie dekt fabricage- en technische gebreken die al aanwezig waren bij de levering van de goederen.


Indien het gebrek van de zaak meer dan zes maanden na levering wordt geconstateerd, dient de klant aan te tonen en te bewijzen dat het product reeds niet conform was op het moment van levering.

a) Deze garantie dekt alleen een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat op het moment van levering van de goederen. De volgende gevallen zijn daarom uitgesloten van deze productgarantie:

  • Elke directe of indirecte schade veroorzaakt aan het apparaat na levering van het goed (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken, vallen, menselijke schade, ...).
  • Alle schade als gevolg van onprofessioneel gebruik en menselijke schade bij het monteren of installeren van losse onderdelen.
  • Producten die al door de klant zelf zijn gedemonteerd of gerepareerd.
  • Gebreken door brand, waterschade, blikseminslag, ongevallen, natuurrampen.
  • Gebreken veroorzaakt door opzet, nalatigheid of onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het apparaat in strijd met de instructies van de fabrikant.
  • Schade als gevolg van bijzonder gebruik* van een product. Bijzonder gebruik*: Gebruik van een product op een manier waarvoor het niet bedoeld en/of geschikt is.
  • Schade/verlies als gevolg van diefstal.
  • Voor tweedehands artikelen geldt een garantietermijn van slechts 12 maanden.

b) Het defect van het gekochte object moet worden gemeld aan: IVENCI binnen 2 maanden na ontdekking. Deze voorwaarden en beperkingen laten de relevante wettelijke bepalingen onverlet. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant geen beroep meer doen op zijn garantierecht.

c) Indien uit observaties blijkt dat de klant het recht op garantie nakomt, kan het defecte/defecte product kosteloos geretourneerd worden* en IVENCI zal de klant zo snel mogelijk na ontvangst van het product een vervangend product sturen.

Voorwaarden waaraan de retourzending moet voldoen:

- Het product dient bij voorkeur aangetekend of met track & trace code te worden geretourneerd. IVENCI is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen zonder afleverbewijs.
- De retourzending dient voorzien te zijn van de juiste verpakking zodat het product door: IVENCI zoveel mogelijk in onbeschadigde staat. IVENCI is niet aansprakelijk voor beschadigde retourzendingen als gevolg van ondermaatse verpakking.

Retouradres:

IVENCI
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België

LET OP: GEEN BEZOEKADRES!

* De klant dient de gemaakte verzendkosten altijd te bewijzen aan de hand van een ontvangstbewijs van de vervoerder waarmee het defecte/defecte product is geretourneerd. IVENCI zal, na ontvangst van het geretourneerde product en het terug testen ervan, de klant maximaal zijn werkelijke kosten kunnen vergoeden als het product daadwerkelijk defect / defect bleek te zijn. De kosten vergoed door IVENCI kan ook niet meer bedragen dan de goedkoopste manier van retourneren van het product.