Privacybeleid

IVENCI geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan met de gegevens die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld om. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van IVENCI. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Voorwaarden van ons reviewbeleid

• De review moet meerwaarde hebben voor andere consumenten.

• Een winkelreview gaat vooral over de ervaring met IVENCI.

• De inhoud en afzender van het bericht moeten betrouwbaar zijn.

• Geen beledigende, suggestieve en/of beledigende taal in de review.

• Geen persoonlijke e-mailadressen, namen, telefoonnummers en/of website-URL's.

• De review moet worden geschreven met een geldig e-mailadres. IVENCI behoudt zich het recht voor om een recensie te verwijderen als deze is geschreven met een onjuist of ongeldig e-mailadres.

• Om andere consumenten een zo recent mogelijk beeld te geven, worden alleen reviews geplaatst die gaan over een ervaring van maximaal een jaar geleden. Als je recensie over een ervaring van meer dan een jaar geleden gaat, behoudt IVENCI zich het recht voor om de recensie niet te plaatsen.

• IVENCI behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen te weigeren/wijzigen indien deze naar de mening van IVENCI inbreuk maken op de rechten van anderen en/of anderszins onrechtmatig of ongewenst zijn.

• IVENCI behoudt zich het recht voor om een willekeurige aankoopbevestiging van een bestelling te vragen bij het controleren van een product en/of winkelreview. Indien een consument om welke reden dan ook geen aankoopbevestiging kan sturen, wordt de review niet op de website geplaatst.

• Indien IVENCI tot de conclusie komt dat een bezoeker in strijd handelt met deze kwaliteitseisen of anderszins onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld, IVENCI kan berichten verwijderen of een bezoeker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de website.

• Alle reviews worden binnen 5 werkdagen na plaatsing door IVENCI op bovenstaande voorwaarden gecontroleerd en zijn na deze periode en goedkeuring zichtbaar op de website.

 

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

 

 

Webshop software

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopifyheeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopifyis op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende maatregelen te treffen om beveiligingsmaatregelen te treffen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopifygebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopifybehoudt zich het recht voor verzamelde gegevens binnen haar eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

 

web hosting

Shopify

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is verplicht op grond van de geheimhoudingsverklaring.

 

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en om informatie te delen met derden.

Shopify

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Shopify. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shopify heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

betalingsverwerkers

Shopify

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Shopify platform. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Verzending en logistiek

PostNL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor de uitvoering van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bpost

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Bpost. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

TNT

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van TNT. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met TNT delen. TNT gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat TNT onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

UPS

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van UPS. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FEDEX

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van FEDEX. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met FEDEX delen. FEDEX gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat FEDEX onderaannemers inschakelt, stelt FEDEX jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Correos

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Correos. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Correos delen. Correos gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Correos onderaannemers inschakelt, stelt Correos uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Duitse postdienst

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Deutsche Post. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Deutsche Post delen. Deutsche Post gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Deutsche Post onderaannemers inschakelt, stelt Deutsche Post uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Poolse post

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Poczta Polska. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Poczta Polska delen. Poczta Polska gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Poczta Polska onderaannemers inschakelt, stelt Poczta Polska uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Posteitalianen

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Posteitaliane. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Posteitaliane delen. Posteitaliane gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Posteitaliane onderaannemers inschakelt, stelt Posteitaliane uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Koninklijke post

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Royal Mail. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Royal Mail delen. Royal Mail gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Royal Mail onderaannemers inschakelt, stelt Royal Mail uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Facturering en boekhouding

Shopify

Voor onze administratie van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen.

Shopify is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shopify gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

  

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

 

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan IVENCI op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daar binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt tegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook beschouwen als een verzoek om vergeving. Op basis van geldende administratieve verplichtingen doen wij facturen met uw

Voor het bewaren van (persoons)gegevens zullen wij deze gegevens bewaren zolang de daarvoor geldende termijn van kracht is. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in verband met uw opdracht hebben gemaakt.

 

Jou rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergiffenis administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatie recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten inzien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in dat geval het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van IVENCI. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

 

Cookies

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

 

Contact details

IVENCI

Hoornzeelstraat 55/1

3080 Tervuren

België

T (047) 657-8556

E info@ivenci.com